Philosophy of Communication

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX052B05
Vaknaam Philosophy of Communication
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Philosophy of Communication
Leerdoelen 1. kennis van filosofische theorieën die ten grondslag liggen aan een wetenschappelijke benadering van CIW (1.1)
2. kennis en inzicht vergaren in het disciplinegebied filosofie, ter verdieping van het hoofdvakprogramma (1.4)
3. kennis en begrip toepassen bij een systematische, kritische evaluatie van ideeën en data en analyseren van complexe problemen en vraagstukken (2.1)
Omschrijving Tijdens de colleges Corporate and Marketing Communication 1 en 3 hebben we de onderwerpen Issues Management en Corporate Social Responsibility besproken. In Philosophy of Communication is het doel tot een diepgaander begrip te komen van hoe onze westerse samenleving functioneert.

We proberen dus vragen zoals onderstaande te kunnen beantwoorden:
Waarom willen mensen toch steeds meer dingen kopen?
Waarom presenteren we ons op sociale media anders dan in de werkelijkheid?
Waarom is in een maatschappij van welvaart schone lucht zelfs schaars?
Waarom zijn vrouwen anders dan mannen?
Waarom is het zo moeilijk corporate social responsibility van de grond te krijgen?

Achter deze alledaagse vragen gaan 'grote' vragen schuil. Het waarom hangt samen met hoe we als mens zijn, hoe onze westerse samenleving in elkaar zit en wat waar en niet waar is.
Deze grote vragen liggen op het terrein van de filosofen die de wetenschap (dus ook CIW) bepaald hebben.

Deze vragen kunnen onder andere beantwoord worden aan de hand van het (Nederlandstalige) boek van Hans Achterhuis, Het Rijk van de Schaarste, waarin enkele belangrijke moderne filosofen aan bod komen.
Zij hebben voor een belangrijk deel blootgelegd hoe onze samenleving functioneert, inclusief onze jacht naar 'meer' en 'goedkoop'.
Omdat het boek van Achterhuis niet in het Engels beschikbaar is, gebruiken we andere bronnen: artikelen over dit onderwerp en de Stanford Encyclopedia of Philosophy (bereikbaar via de LibGuide Filosofie Universiteitsbibliotheek), een artikel over schaarste dat ik beschikbaar stel en ook online te vinden is, en enkele aantekeningen van mijn hand (vooral o.b.v. Achterhuis).
Elke student past de theorie toe op een gebied dat hem of haar interesseert: marketing en reclame, sociale media, medische voorlichting, mediagebruik, journalistiek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. W. Vuijk
Docent(en) dr. W. Vuijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
online LibGuides RUG Philosophy
(available)
Rutger Claassen, 2009, Scarcity. In: I. van Staveren & J. Peil (eds.) Handbook of Economics and Ethics
online article (available)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester II b keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale track and Nederlandse track) 3 semester II b keuzegroep