Vragenlijst- en interviewontwerp

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LCX047B05
Vaknaam Vragenlijst- en interviewontwerp
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Vragenlijst- en interviewontwerp
Leerdoelen 1.De student heeft kennis en inzicht in de analyse, de optimalisering en het ontwerp vragenlijsten.
2. De student is aantoonbaar in staat vragenlijsten te analyseren, ontwerpen en evalueren.
Omschrijving In deze cursus staat het leren ontwerpen en evalueren van gestandaardiseerde vragenlijsten centraal. In de sociale wetenschappen en in de professionele beroepspraktijk (en met name de gezondheidszorg) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek. Vanuit communicatieweten¬schappelijk perspectief valt er echter aan formulering van vragen vaak nog veel te verbeteren. In dit vak komen aan de orde: (i) theorie over interactie tussen interviewer en respondent in gestandaardiseerde interviews, (ii) psychologische aspecten van vraagbeantwoording, (iii) verschillende vormen van gestandaardiseerde interviews en methoden voor evaluatie van vragenlijsten, (iv) de beroepspraktijk van vragenlijstontwikkeling.
In de cursus leer je zelf een vragenlijst te ontwerpen en deze te evalueren door middel van verschillende pretestmethoden, een vragenlijst in te voeren in het programma Qualtrics en hier een aantal basis-analyses mee uit te voeren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. Y.P. Ongena
Docent(en) dr. Y.P. Ongena , E.L. Zaal
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Survey Research Methods. Fifth Edition. Sage: https://us.sagepub.com/en-us/nam/survey-research-methods/book239405#contents Floyd J.Fowler ISBN: 9781452259000 €  59,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester I b verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I b verplicht