Interculturele Communicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX021P05
Vaknaam Interculturele Communicatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interculturele Communicatie
Leerdoelen De studenten hebben inzicht gekregen in wetenschappelijke theorieën op het gebied van interculturele communicatie. Studenten hebben zich geoefend in een kritische analyse van interculturele communicatie. Studenten hebben inzicht gekregen in hun eigen interculturele competenties door reflectie op hun eigen interacties. Studenten hebben zich geoefend in Engelse spreekvaardigheid.
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. N. van Schepen
Docent(en) J. Bosma , P. Harms, MA. , A. Mousavi Torshezi, MA. ,dr. N. van Schepen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Intercultural Communication. An Interdisciplinary Approach: When Neurons, Genes, and Evolution Joined the Discourse. (2017) Amsterdam: Amsterdam University Press. Mai Nguyen-Phuong-Mai
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I b verplicht