Tekstanalyse I

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX010P05
Vaknaam Tekstanalyse I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Tekstanalyse I
Leerdoelen Na succesvol afronden van deze cursus kun je:
(1) belangrijke begrippen en theoretische inzichten op het terrein van de tekstwetenschap beschrijven;
(2) eigenschappen van teksten en problemen die erin voorkomen analyseren met gebruikmaking van de hierboven genoemde theoretische noties;
(3) met gebruikmaking van bovengenoemde theoretische noties op elementair niveau uitspraken doen over tekstkwaliteit en verbetervoorstellen te formuleren
Omschrijving Wat maakt een tekst tot ‘tekst’, hoe werken teksten, en hoe hangen communicatieve effecten samen met tekstkenmerken? Deze cursus geeft een inleiding in tekstwetenschappelijke benaderingswijzen om bovenstaande vragen te beantwoorden. De belangrijkste theoretische noties die nodig zijn om de werking van teksten in het communicatieve verkeer tussen mensen te kunnen beschrijven en verklaren worden aan de orde gesteld.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. L. van Poppel
Docent(en) J. Bosma ,dr. N.M. Stukker ,dr. L. van Poppel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur wordt aangeboden via nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II a verplicht
Ba Nederlands 1 semester II a verplicht