Diagnose en advisering in organis. comm.

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX005M10
Vaknaam Diagnose en advisering in organis. comm.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Diagnose en advisering in organisationele communicatie
Leerdoelen Leerdoel: Evaluatie van geïntegreerd beleid (intern en extern) op de kwaliteit van de organisationele communicatie; bijzondere aandacht voor de communicatie-diagnostiek en –advisering t.a.v. zulk beleid.
Eindtermen:
Complexe communicatievraagstukken kunnen beschrijven en analyseren met behulp van communicatie-audit en diagnostische modellen.
Inzicht verkrijgen in adviesprocessen en adviesvaardigheden toepassen in praktijksituaties.
Omschrijving Dit onderdeel gaat uit van het belang van de integratie van de interne en externe communicatie van organisaties en de implicaties van een geïntegreerd beleid op de kwaliteit van de organisationele communicatie; het onderdeel richt zich op de communicatiediagnostiek en –advisering t.a.v. zulk beleid. Doel van de diagnostiek is om met behulp van communicatie-onderzoek oorzaken van communicatieproblemen op te sporen. Het bestuderen van adviesprocessen dient om adviesvaardigheden te leren koppelen aan theorie en methodologie. Cases worden bestudeerd, problemen en oorzaken beschreven en worden onderbouwde oplossingen aangedragen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. W. Vuijk
Docent(en) dr. W. Vuijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Diagnose en Advisering in de Organisationele Communicatie Wim Vuijk bestand via het student portal (nestor)te verkrijgen
Competent adviseren. Professioneel aan het werk! Grit, R. en M. Gerritsma 9789001868918 ca. €  33,00
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde of afgerond HBO-doorstroomprogramma CIW of toegelaten worden door de toelatingscommissie CIW.
Opmerkingen Voor de mastervakken CIW geldt (uitgezonderd de scriptie en de stage) dat de vakintekening niet via Progress verloopt maar via een formulier. Het formulier staat open van 20 juni t/m 15 juli 2022. Voor vakken die beginnen met LIX of LNB kun je je via Progress intekenen. De Faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester I keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde, traject Gezondheidscommunicatie) 1 semester I keuzegroep