Art and Architecture of the Netherlands

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LBU053B05
Vaknaam Art and Architecture of the Netherlands
Niveau(s) bachelor, uitwisseling
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Art and Architecture of the Netherlands
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Rodríguez Viejo
Docent(en) dr. J. Rodríguez Viejo
Entreevoorwaarden
Opmerkingen onderdeel van Dutch studies en keuzeoptie Major KG
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II a keuze
Dutch Studies 2 semester II a keuze