Dutch Contemp.Hist.:Internat Perspective

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LBU023B05
Vaknaam Dutch Contemp.Hist.:Internat Perspective
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Dutch Contemporary History in an International Perspective
Leerdoelen The aim of this course is to provide a thorough understanding of Dutch twentieth-century political history.
Omschrijving In this course we will learn about Dutch political history in general, including the pecularities of the Dutch political party system ('pillarization'),the origins and nature of political parties, the history and impact of the Second World War and the onset of multicultural society.
If possible, there will be a field trip to transit concentration camp Westerbork from where over 100,000 Dutch Jews were deported to death camps in Poland.
Uren per week 2
Onderwijsvorm excursie, werkcollege
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen
(class participation 15% , term paper 60%, written tests 25% of the grade)
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. D.T. Broersma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(recommended) The Netherlands in Perspective William Z. Shetter 9055172030 ca. €  32,00
Entreevoorwaarden - Internationale studenten die door de thuisuniversiteit en de Rijksuniversiteit Groningen zijn toegelaten tot een uitwisselingsprogramma.
- Als er voldoende plaats is staat het vak open als bijvak voor Nederlandse studenten.
Opmerkingen 90% attendance required
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II verplicht
Ba Dutch Studies 2 semester II keuze