Informatie over Ma psychologie (EN)

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma psychologie (EN) Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1 (Ma psychologie (keuze vakken))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSMCK-5Literatuurpakket Cognitive Psy.Engels en Nederlands5variabel
 keuzePSMFK-1CS: Interventies in Klinisch Forensische Psy & ViEngels en Nederlands5variabel
 keuzePSMFK-2CS: Exp. methoden in de Kl. Forensische PsyEngels en Nederlands5
 keuzePSMFK-3Capita Selecta Risk assessment and threat analysisEngels5variabel
 keuzePSMKK-5Diagnostic Models and StrategiesEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-6Capita Selecta TherapyEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-7Capita Selecta Experimentele PsychopathologieEngels en Nederlands5
 keuzePSM-LTLiteratuurtentamenEngels en Nederlandsvariabel
 keuzePSMNK-5Capita Selecta Clinical Neuropsychology 1Engels5variabel
 keuzePSMNK-6Capita Selecta Clinical Neuropsychology 2Engels5variabel
 keuzePSMOK-1Capita selecta ontwikkelingspsychologieNederlands5
semester I bkeuzePSMRK-2Reflecting on Psychology: Critical IssuesEngels5variabel
semester II akeuzePSMPK-1Boundaries of PsychologyEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Applied Social Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMST-1Master's Thesis applied social psychologyEngels30variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMSB-11Health PsychologyEngels52
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze FPSMSB-12Cultural PsychologyEngels52
 keuze SPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMSB-14Personal and societal changeEngels53
 keuze SPSMSV-5Managing groupsEngels5variabel
semester II bkeuze FPSMSB-13Diversity in society: current issues and challengeEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMFT-1Master These Klinische Forensische PsychologieEngels en Nederlands30variabel
 keuzePSMFK-3Capita Selecta Risk assessment and threat analysisEngels5variabel
semester I akeuze FPSMFB-1Crime & psychological vulnerabilityEngels5variabel
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMFB-2Crime & psychological assessment and interventionsEngels5variabel
 keuze SPSMFV-1Clinical Forensic SkillsEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMNT-1Master's Thesis Clinical NeuropsychologyEngels30variabel
semester I akeuze SPSMCV-3Building Experiments & Measuring PerformanceEngels5
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMNB-3Neuropsychology & psychiatric disordersEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester I bkeuze SPSMCV-1Advanced experimental skillsEngels516
 keuze MPSMNM-2Research Methods in Clinical NeuropsychologyEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMNB-1Advanced clinical neuropsychologyEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester II bkeuze FPSMNB-5Neuropsychological rehabilitation and treatmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMKT-1Master These Klinische PsychologieEngels en Nederlands30variabel
semester I akeuze FPSMKB-1Evidence-based interventionsEngels52
 keuze SPSMKV-1Diagn. en interv. voor de kl. psy.Nederlands5variabel
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMKB-7Cognitive Models in PsychopathologyEngels52
semester II akeuze SPSMKV-1Diagn. en interv. voor de kl. psy.Nederlands5variabel
 keuze SPSMKV-3Clin. interv. and e-health for adults and youthEngels56
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Cognitive Psychology and Psychophysiology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMCT-1Master's Thesis Cog Psychology and PsychofysiologyEngels30variabel
semester I akeuze FPSMCB-1Psychophysiology and its applicationsEngels52
 keuze SPSMCV-3Building Experiments & Measuring PerformanceEngels5
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMCB-2Cognitive psychology, theory and appli.Engels53
 keuze SPSMCV-1Advanced experimental skillsEngels516
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Environmental Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMET-1Master Thesis Environmental PsychologyEngels30variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze SPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze FPSMEB-1Advanced topics in environmental psychologyEngels5variabel
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze FPSMEB-2Working in interdisciplinary teamsEngels54
» Jaar 1 (Ma psychologie (Reflecting on Psychology ) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMRT-1Master Thesis Reflecting on PsychologyEngels30variabel
 keuze SPSMRV-1Writing SkillsEngels5variabel
semester Ikeuze MPSMRM-1Qualitative Research MethodsEngels5variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMRB-2Conceptual Issues in PsychologyEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMRB-1Brain, Consciousness and SocietyEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMDT-1Master Thesis Talent Development and CreativityEngels30variabel
semester I akeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMOB-7Talent Development & CreativityEngels52
semester I bkeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze FPSMDB-1Talent Development & Creativity in PracticeEngels5variabel
 keuze MPSMOM-1Analyzing Individual DevelopmentEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMOB-6Mijlpalen en Talent in ontwikkelingEngels en Nederlands53
 keuze FPSMOB-9Competence and MotivationEngels52
semester II bkeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze FPSMDB-2Talent AssessmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMAT-1Master's Thesis Work, Organizational and Pers PsyEngels30variabel
semester I akeuze FPSMAB-10PersoneelsselectieNederlands52
 keuze FPSMAB-12Personnel SelectionEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze FPSMAB-7Power and LeadershipEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
semester II akeuze FPSMAB-8Creativity & innovation in organizationsEngels52
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze FPSMAB-13Aging at Work and Career DevelopmentEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54

Toon korte vakomschrijvingen