Diagn. en interv. voor de kl. psy.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSMKV-1
Vaknaam Diagn. en interv. voor de kl. psy.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Diagnostiek en interventie voor de klinische psychologie
Leerdoelen Het hoofddoel van het practicum:
Het verkrijgen van kennis en vertrouwd raken met praktische vaardigheden op het gebied van intake diagnostiek en evidence-based interventies voor de klinische praktijk.
Leerdoelen:
Na afloop van dit vak kan de student:
- de verschillende fases van het gedragstherapeutische proces bij enkele cognitieve en gedragstherapieën beschrijven;
- de diagnostische fase en enkele evidence-based interventies voor veelvoorkomende problemen in de ggz bij kinderen, jeugdigen en volwassenen beschrijven;
- de benodigde informatie vergaren bij de cliënt om een holistische theorie, functie analyse en betekenisanalyse te maken;
- een holistische theorie, functieanalyse, en betekenisanalyse opstellen en deze terugkoppelen aan een cliënt of collega;
- registratieopdrachten ontwerpen;
- behandeldoelen formuleren en een behandelplan opstellen;
- een CGT behandelrationale geven voor enkele specifieke interventies bij veelvoorkomende problemen in de ggz;
- zijn keuzes op het gebied van diagnostiek en interventies beargumenteren;
- enkele gevorderde gespreksvoeringstechnieken (zoals motiverende technieken) beschrijven;
- een gedragsveranderingsprogramma beschrijven voor ouders van kinderen met opvoedingsproblemen (en een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis);
- enkele vaardigheden gerelateerd aan basale cognitief gedragstherapeutische elementen toepassen bij volwassenen met enkelvoudige problematiek, zoals toepassen van zelf-controle technieken bij uitstelgedrag of nagelbijten;
- reflecteren op eigen leerproces vanuit het perspectief van therapeut en van cliënt.
Omschrijving Het practicum wordt gegeven in werkgroepen van plm. 20 deelnemers. Naast een korte theoretische inleiding wordt systematisch aan de hand van casusmateriaal geoefend met de verschillende fasen in het klinische contact, lopend van kennismaking en assessment, via het opstellen van een interventieplan en het uitvoeren daarvan, tot de evaluatie. De integratie van diagnostiek / assessment en interventies vindt plaats in een onderlinge gedragsmodificatie oefening.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm verslag
(100% presentie vereist en actieve inbreng. Tussentijdsverslag en eindverslag.)
Vaksoort master
Coördinator dr. W.J.P.J. van Hout
Docent(en) drs. N. Boersma , diverse docenten ,dr. W.J.P.J. van Hout
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Korrelboom, K. & ten Broeke, E.(2014) 97890 469 03 810 €  72,50
Syllabus MKV-1 ca. €  5,00
Entreevoorwaarden MKV-1 kan niet gevolgd worden als MNV-1/MNV-2 of MOV-1 of MOV-2 of MKV-3 of CSCP01/CSCP02 of MFV-1 gevolgd wordt of reeds behaald is. Voor dit vak is voldoende beheersing van de Nederlandse taal (NT2 niveau) een vereiste.
Opmerkingen Dit vak wordt ook in Blok IIa gegeven en is een voorwaarde voor een praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie. Het vak is niet toegankelijk voor externe studenten.
Omwille van het waarborgen van de onderwijskwaliteit, kan er een limiet worden gesteld aan het aantal deelnemers. Hierbij hebben studenten in de richting waarbij deze cursus hoort voorrang.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Psychology) ) 1 semester II a keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Psychology) ) 1 semester I a keuze S
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 semester II a keuze V
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 semester I a keuze V