CS: Exp. methoden in de Kl. Forensische Psy

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSMFK-2
Vaknaam CS: Exp. methoden in de Kl. Forensische Psy
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar (4 deadlines per jaar)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Experimentele methoden in de Klinisch Forensische Psychologie
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- zelfstandig een specifiek deel van de literatuur over de klinisch forensische psychologie en/of victimologie bestudeerd hebben,
- deze literatuur gedegen kennen en begrijpen,
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
- de opgedane kennis kunnen vertalen naar klinisch relevante onderzoeksvragen, en
- deze kennis en de eigen mening hierover schriftelijk kunnen overbrengen.
Omschrijving Optie 1: Studenten bestuderen zelfstandig een literatuurpakket en schrijven een verslag; zie Nestor voor de literatuurpakketten en verdere details.
Optie 2: Studenten bestuderen zelfstandig een pakket basisliteratuur over een specifieke Masterthese onderzoeksvraag, voeren een systematisch literatuuronderzoek uit, en schrijven een Masterthese-onderzoeksvoorstel.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm werkstuk (individueel)
(verslag of Masterthese-onderzoeksvoorstel)
Vaksoort master
Coördinator dr. M. aan het Rot
Docent(en) various instructors
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Docentspecifiek, zie Nestor / Instructor-specific, see Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen - Studenten kunnen binnen deze cursus slechts 1 literatuurpakket kiezen
- De cursus is niet toegankelijk voor externe (niet-CFP&V) studenten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze