Personeelsselectie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSMAB-10
Vaknaam Personeelsselectie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Personeelsselectie
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- de validiteit van selectiemethoden kunnen analyseren,
- kunnen beoordelen welke eigenschappen het beste gemeten kunnen worden in een selectiesituatie,
- de waarde van verschillende selectiemethoden kunnen analyseren,
- aanbevelingen formuleren voor de inzet van selectie-instrumenten,
- onderzoeksresultaten kunnen verwerken in een selectierapport,
- de verschillen tussen de selectiepraktijk en wetenschappelijk onderzoek kunnen analyseren.
Omschrijving In deze cursus is met name aandacht voor de predictie van individuele werkprestaties en voor de variabelen die daarvoor het meest gebruikt worden. In de colleges wordt het boek slechts beperkt behandeld. In enkele gastcolleges zal, door gastdocenten, aandacht worden besteed aan de praktijk van de personeelsselectie. Verder dient er in deze cursus een opdracht te worden gemaakt (er dient een selectierapport te worden geschreven). Het voldoende maken van deze opdracht is een voorwaarde voor het halen van het tentamen. Let op: de cursus is alleen te volgen bij volledige aanwezigheid.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator dr. D.P.H. Barelds
Docent(en) dr. D.P.H. Barelds
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Psychology of Personnel Selection Chamorro-Premuzic & Furnham 9780521687874 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In de cursus wordt bekendheid met testtheorie (PSBA2-06) en met de belangrijkste begrippen m.b.t. persoonlijkheid, intelligentie en motivatie voorondersteld.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I a keuze F