Gespreks- en diagnostische vaardigheden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSBA2-11
Vaknaam Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Leerdoelen Aan het einde van de cursus zal de student:
- een eerste en tweede gesprek kunnen voeren met een cliënt, volgens het model van de oplossingsgerichte gespreksvoering
(OGG), door middel van het toepassen van de bijbehorende vaardigheden,
- een omschrijving kunnen geven van het hypothesetoetsendmodel (HTM),
- een aantal verschillende soorten testen die worden gebruikt in de hulpverlening herkennen,
- weten wanneer welk type test gebruikt wordt,
- testen kunnen introduceren en
- de testresultaten kunnen terugkoppelen naar cliënten in advies- en hulpverleningsgesprekken.
Omschrijving In practicumgroepen van 12 studenten oefent men met professionele gespreksvaardigheden, gesprekshouding en
gespreksrollen volgens de oplossingsgerichte gespreksvoering en het HTM. Bij het HTM leert men gebruik te maken
van testen en testresultaten te interpreteren. Door middel van besprekingen in de groep en het oefenen van gesprekken
in viertallen leert men op methodische wijze advies- of hulpverleningsgesprekken te voeren.
De gevoerde gesprekken worden opgenomen op video, geanalyseerd en beschreven in reflectieverslagen volgens de
richtlijnen uit de syllabus.
Uren per week 4
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm deelname, deeltoets(en), practicum, verslag
(Twee reflectieverslagen (OGG en HTM) en de deeltoetsen moeten als voldoende zijn beoordeeld om het vak te halen.)
Vaksoort bachelor
Coördinator J.K. van der Sluis, MSc.
Docent(en) drs. A.M.M. Dammers , J.K. van der Sluis, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Interviewing for
Solutions (custom edition)
De Jong, Barlow et al. 9781473774445 ca. €  30,30
Paperback of e-book inclusief online leeromgeving Vaardigheden in Psychodiagnostiek (www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl) Van der Molen, Schmidt, Osseweijer, Oostrom, De Jong 3009010001356 €  40,95
Syllabus Gespreks- en Diagnostische vaardigheden (BA2-11) 2022/2023 € Excl. Printkosten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor video-opnames van de gesprekken is een laptop of telefoon met camera nodig met voldoende opslag capaciteit.
Voor vragen over deze cursus graag e-mailen naar vo-psychologie@rug.nl
(niet toegankelijk voor externe studenten)

vo-psychologie@rug.nl

(niet toegankelijk voor externe studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester I verplicht