Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische prak

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSB3N-OP04
Vaknaam Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische prak
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk
Leerdoelen Na afloop van deze cursus zal student:
- kennis en begrip hebben van psychologische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen,
- een groot aantal veelgebruikte methodes/instrumenten kennen,
- deze methodes en instrumenten kunnen toepassen.
Omschrijving In de ontwikkelingspsychologische praktijk van de jeugdhulpverlening en het onderwijs heeft diagnostiek van psychische problemen van kinderen en jeugdige een centrale rol. Voor een wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek is kennis van de gangbare methodes en instrumenten een belangrijke voorwaarde.
De cursus bestaat uit hoorcolleges waarin het kader geschetst waarbinnen diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk plaatsvindt. Dit omvat een breed scala aan diagnostische methoden, zoals intelligentietests, systematische observatie, vragenlijsten voor sociaal-emotionele problemen, leervorderingentoetsen, instrumenten voor jonge kinderen en indirecte methoden. Daarnaast zijn er (verplichte) practicumbijeenkomsten waarin wordt geoefend aan de hand van (fictieve en werkelijke) casussen. Hierin worden de diagnostische methoden toegepast, de uitkomsten geïnterpreteerd en verwerkt in een kort casusverslag.
Uren per week 6
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm tentamen
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator prof. dr. M.W.G. van Dijk
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. M.W.G. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (8ste herziene druk). Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom. Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S. & Albrecht G. (red) (2014) 978 90 5898 253 7 ca. €  73,00
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten in de Bacheloropleiding Psychologie. Goede Nederlandse taalvaardigheid is een voorwaarde.
Opmerkingen Naast het schriftelijk tentamen (essay vragen) is er een individuele eindopdracht (casusverslag).

Niet toegankelijk voor externe studenten.
De cursus is ook niet toegankelijk voor hen die PSBAM-KO4, PSBAM-KO8,PSB3N-KP04 of PSB3E-KP05 volgen, gevolgd hebben of willen volgen.
Uit het handboek wordt ongeveer de helft van de hoofdstukken getentamineerd. Andere hoofdstukken komen aan de orde in de mastercursus ‘Diagnostiek en Interventie in de ontwikkelingspsychologische praktijk’.

Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 40.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II a keuze B