Groepsdynamische vaardigheden

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3N-IO10
Vaknaam Groepsdynamische vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Groepsdynamische vaardigheden
Leerdoelen Na afloop van de cursus kan/weet/kent/heeft de student:
- omgaan met groepsdynamische processen,
- inzicht in het eigen functioneren in een groep,
- een korte training opzetten gericht op het verwerven van gespreks- en/of groepsvaardigheden,
- een eerstejaars Gespreks- en groepsvaardighedengroep begeleiden.
Omschrijving In de cursus oefent men vaardigheden en rollen die nodig zijn

voor het begeleiden van de groepen. Er wordt veelvuldig stilgestaan bij de zich
voltrekkende groepsprocessen, waarbij reflectie plaatsvindt over
de rol van groepsleider, individuele bijdragen van groepsleden
aan het groepsfunctioneren, het coachen van medewerkers,
leiders en teams, teamontwikkeling en interventies als derde
partij bij conflicten. Na de eerste vier intensieve bijeenkomsten
wordt het geleerde actief toegepast tijdens het begeleiden van
het practicum Gespreks- en groepsvaardigheden. Tijdens het
begeleiden volgen nog 6 dagdelen waarin er gereflecteerd wordt
op de praktijk, er verdere verdieping in groepsprocessen
plaatsvindt en iedere deelnemers zelf actief een bijdrage moet
leveren aan de training. Met een individuele coach wordt het
eigen leerproces besproken en bijgestuurd. De cursus wordt
afgesloten met een leerverslag.
Uren per week 8
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm practicum, presentatie, verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator J.C. Vogel, MSc.
Docent(en) J.C. Vogel, MSc. , H. Wierenga, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
articles may be assigned throughout the semester
Groepsdynamica (11e editie) Johnson & Johnson 9789043032735 €  50,00
Entreevoorwaarden Externe studenten hebben geen toegang tot de cursus. Er is een Engelstalige variant.
Opmerkingen Het zelf gevolgd en behaald hebben van BA1-09 wordt sterk

aangeraden (vrijstelling is niet voldoende).
De cursus start in het eerste blok van het tweede semester en

bestaat uit 15 trainingsdagdelen en 12 begeleidingsdagdelen
verspreid over het gehele tweede semester. Drie weken
voorafgaand aan de start zal een informatiecollege plaatsvinden.
Studenten kunnen enkel na een selectiegesprek toegelaten
worden tot de cursus. Alle cursisten begeleiden als onderdeel van
de cursus één groep Gespreks- en groepsvaardigheden. Voor het
begeleiden van een eventueel tweede groep kan men in
aanmerking komen voor een aanstelling als student-assistent. Bij
overintekening zal geselecteerd worden op basis van referenties
en motivatie. Meer informatie is te verkrijgen via: vo-
psychologie@rug.nl of Nestor.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II keuze