Gerontology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3E-CN05
Vaknaam Gerontology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gerontology
Leerdoelen Na afloop van de cursus kent de student:
- psychologische, cognitieve en biologische veranderingen die gepaard gaan met normale veroudering,
- biologische en psychologische verouderingstheorieën,
- kenmerken en symptomen van de verschillende vormen van dementie,
- de invloed van het hebben van een dementie op het dagelijks leven van mensen die leven met een dementie en hun familieleden.
Omschrijving Tijdens deze cursus worden hersen-gedragsrelaties in de context van de normale veroudering en veel voorkomende vormen van dementie besproken. Met betrekking tot de normale veroudering worden de psychologische, cognitieve, sociale en biologische veranderingen die gepaard gaan met normale veroudering besproken en worden biologische en psychologische verouderingstheorieën geïntroduceerd. De vormen van dementie die zullen worden besproken zijn o.a. de ziekte van Alzheimer, dementie met Lewy bodies, vasculaire dementie, Parkinson dementie en frontotemporale dementie. Daarnaast wordt de diagnose mild cognitive impairment, een mogelijke voorloper van dementie, geïntroduceerd. Tenslotte worden de consequenties van het hebben van een dementie voor het dagelijks leven van mensen die leven met een dementie en hun familieleden besproken. Studenten vergaren kennis op basis van de presentatie van klinische case studies en de resultaten van onderzoek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm opdracht, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Koerts
Docent(en) dr. J. Koerts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A reading list will be published on Nestor.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester I b keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I b keuze
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba psychologie) 1 semester I b keuze