Internship

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PAMAOW03
Vaknaam Internship
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internship
Leerdoelen De opleiding Onderwijskunde stelt zich ten doel dat afgestudeerden in staat zijn de wetenschappelijke inzichten die zij tijdens de opleiding hebben opgedaan kunnen toepassen in het onderwijskundig werkveld, en hierin als zelfstandige beroepsbeoefenaar werkzaam kunnen zijn.

Na afronding van de stage:
• Hebben de studenten kennis van en inzicht in de eisen die aan hen als beroepsbeoefenaar worden gesteld, binnen een specifieke organisatie.
• Hebben de studenten kennis over een deel van het beroepenveld waarin zij hun kennis en inzichten kunnen toepassen.
• zijn studenten in staat hun vakinhoudelijke en methodologische expertise toe te passen bij de uitvoering van een onderwijskundige opdracht.
• Hebben de studenten een onderwijskundige opdracht succesvol afgerond, uitmondend in een voor de opdrachtgever waardevol product.
• Zijn de studenten in staat te reflecteren op de kwaliteit van hun stage en kunnen zij de daarin gemaakte keuzes onderbouwen en beoordelen.
• Hebben studenten een instructie- of leeromgeving geconstrueerd, geïmplementeerd en geëvalueerd (10 EC).
Omschrijving De stage vindt plaats bij een onderwijsinstelling of een organisatie werkzaam ten behoeve van het onderwijsveld. Studenten maken tijdens de stage kennis met het functioneren van de organisatie, en nemen daarbij aan reguliere activiteiten binnen de organisatie deel. Daarnaast brengen zij een specifiek vraagstuk in kaart dat binnen de betreffende instelling of organisatie actueel is, en doen hiervan verslag.

Voor de track Learning in Interaction wordt een stage van 10 EC aangeraden, voor de track Onderwijsinnovatie een stage van 5 EC. Afwijkingen van deze richtlijnen dienen met behulp van een motivatiebrief te worden beargumenteerd.

De eisen die aan de stage en het stageverslag worden gesteld, zijn beschreven in de Handleiding voor de Stage Onderwijswetenschappen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator dr. E.S. Ritzema
Docent(en) drs. D.F.M. Leidelmeijer ,dr. E.S. Ritzema
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Onderwijsinnovatie) 1 hele jaar keuze
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Learning in Interaction) 1 hele jaar keuze