Introduction to Deafblindness

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PAMA5191
Vaknaam Introduction to Deafblindness
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction to Deafblindness
Leerdoelen 1. The student acquires knowledge and understanding of the origins and treatment of developmental and educational problems of persons with congenital and early acquired deafblindness
2. The student acquires knowledge on methods of psycho-diagnostic assessment and on prevention and intervention methods for persons with congenital and early acquired deafblindness
3. The student acquires knowledge and understanding of differences in vision, policies and provision of care for persons with congenital and early acquired deafblindness in different (cultural) settings
4. The student applies the specific knowledge and understanding during practical assignment
Omschrijving De theoretische introductie bestaat uit specifieke thema's die zich richten op de impact van doofblindheid op ontwikkeling en leren, op methoden die ontwikkelig en leren in kaart brengen en op interventies die de ontwikkeling en leren bevorderen. Het betreft ondermeer de volgende thema's: cognitieve ontwikkeling, diagnostiek, sociale ontwikkeling en identiteit, communicatie interventies, ondersteuning van opvoeders, tactiele gebarentaal en betekenisvolle activiteiten. Tijdens de colleges over de verschillende thema's worden studenten geacht actief te participeren tijdens video-analyses en opdrachten waarbij theorie aan praktijk aan elkaar worden verbonden.
Uren per week
Onderwijsvorm
(college en practicum)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
Vaksoort master
Coördinator dr. S. Damen
Docent(en) dr. S. Damen ,prof. dr. H.J.M. Janssen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt voor aanvang van het vak bekend gemaakt
Entreevoorwaarden Relevante bachelor opleiding; voldoende kennis van methodologie; voldoende vaardigheid in het Engels
Opmerkingen Artikelen: zie Nestor
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Deafblindness) ) 1 semester I a VP
Ma Pedagogische wetenschappen (Communication and Deafblindness) 1 semester I a verplicht