Logisch Programmeren

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX003B05
Vaknaam Logisch Programmeren
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Logisch Programmeren
Leerdoelen Na afronding van deze module is de student vertrouwd met de basisterminologie en data-structuren van logisch programmeren en kan deze ook op de juiste manier toepassen. De student is bekend met typische technieken van logisch programmeren zoals unificatie, recursie en backtracking. De student is verder bekend met zoekstrategieën en is in staat deze te optimaliseren. De student kan (eenvoudige) Prolog programma's analyseren en op juistheid controleren en kan zelf ook (kleine) Prolog programma's schrijven voor niet-triviale problemen (bijvoorbeeld logische puzzels).
Omschrijving Dit college geeft een inleiding in de programmeertaal Prolog. Prolog staat voor ´programmeren in logica´, en deze relatie tussen Prolog en logica geeft Prolog een speciaal karakter. Het idee achter logisch programmeren is het volgende: vertel een computer niet wat je wilt doen, maar beschrijf de situatie (een verzameling feiten en regels) waarin je geïnteresseerd bent. Prolog geeft de computer de mogelijkheid nieuwe feiten te extraheren van de situatie die beschreven wordt. Prolog wordt daarom ook wel een declaratieve programmeertaal genoemd. In het college komen de basisconstructies van Prolog aan de orde, zoals logische databases, recursie, unificatie en zoekstrategieën van logisch programmeren. De leerstof wordt geoefend aan de hand van concrete programmeeropdrachten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm programmeeropdrachten, schriftelijk tentamen
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. J. Bos
Docent(en) prof. dr. J. Bos , student-assistent
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Learn Prolog Now!, College Publications, London, UK. P. Blackburn, J.Bos & K. Striegnitz 1-904987-17-6 ca. €  18,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 2 semester I b verplicht
BSc Kunstmatige Intelligentie 3 semester I b keuze
Pre-master/Fast-track for MSc AI - CCS – CS - Math  (Computational Cognitive Science) - semester I b -