Minor Art and Religion

Naam Minor Art and Religion
Code THRA
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 15
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)