Minor Religie in de Moderne Wereld

Naam Minor Religie in de Moderne Wereld
Code MITHRMW
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 30
Omschrijving Living religion(s): Challenge what you (think you) know
about religion!

Overal ter wereld zijn dagelijks sociale en politieke processen
gaande die zonder kennis van religie niet te begrijpen zijn. Maar
wat wordt er precies verstaan onder religie?
Deze minor kijkt vooral naar hoe religie wordt geleefd, naar
religieuze praktijken in plaats van alleen de doctrines. De vraag
‘wat doet men’ staat centraal, niet alleen de vraag ‘wat gelooft
men’. Uitgangspunt is dat religies niet als een op zichzelf staand
fenomeen begrepen kunnen worden, maar dat zij juist in hun
historische en culturele context begrepen dienen te worden.
Religies zijn dynamisch, worden voortdurend bediscussieerd,
leiden tot conflicten, zijn intern tegenstrijdig. Kortom, religies
worden beoefend door concrete mensen in concrete
samenlevingen. Of men nu zelf gelooft of niet, via deze mensen
maken religies deel uit van onze cultuur, van onze verbeelding van
de wereld. Wanneer deze contextuele benadering wordt gevolgd
verdwijnen vele vooroordelen die ontstaan door de benadering
van ‘religie’ als een op zichzelf staand object.
We nodigen je uit om een breed scala aan religies en religieuze
fenomenen te bestuderen zoals nieuwe religieuze bewegingen die
zich ontwikkeld hebben in het Westen en religies die zich (vooral) buiten Europa bevinden zoals islam, hindoeïsme en boeddhisme.
Dit zal gebeuren vanuit een culturele-antropologische en
godsdienstwetenschappelijke invalshoek. Deze disciplines zullen
tijdens de minor worden geïntroduceerd. Het doel van de minor is
om je de conceptuele kaders aan te reiken om religie in de
moderne wereld te leren interpreteren en te analyseren.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)