Psychologie en Sociologie van Religie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THMIN-PSR
Vaknaam Psychologie en Sociologie van Religie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Psychologie en Sociologie van Religie
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kun je:
  • Religieuze ontwikkelingen in de hedendaagse wereld herkennen
  • De grootste ontwikkelingen en debatten in de psychologische en sociologische bestudering van religie en spiritualiteit beschrijven
  • religieuze en spirituele verschijnselen beschrijven en verklaren vanuit een psychologisch en een sociologisch perspectief
  • kritisch reflecteren op godsdienstpsychologische en godsdienstsociologische theorieën en onderzoeken
  • psychologische en sociologische theorieën toepassen op zelf-verzamelde data en over dit onderzoek rapporteren
Omschrijving Hoe, waarom en wanneer praktiseren en beleven mensen religie en spiritualiteit? Verschillende sociale wetenschappen, waaronder de psychologie en de sociologie, buigen zich over deze vraag.
In deze cursus ontdekken we welke theorieën psychologen en sociologen ontwikkeld hebben, en nog ontwikkelen, om religieuze en spirituele fenomenen te beschrijven en te verklaren. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe die theorieën tot stand komen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege, opdracht(en), zelfstudie
Toetsvorm exam, opdracht(en)
(opdrachten, geschreven tentamen (Eindcijfer = 25% psychologie opdracht + 25% sociologie opdracht + 50% tentamen))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.O. Wiering
Docent(en) Dr. J. Martínez-Ariño ,dr. J.O. Wiering
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Several articles, available through the library
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In overeenstemming met de onderwijs en examenregeling geldt er aanwezigheidsplicht bij deze module

In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Religion and Society (alleen FEB) 1 semester II a keuze