Migration, Culture and Identity

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THM-MCRI5
Vaknaam Migration, Culture and Identity
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Migration, Culture and Identity
Leerdoelen
  • Analyse how religion and culture inform the development of personal and collective dimensions of identity.
  • Analyse the impact of migration on identity formation (in particular ethnic, religious and gender identifications) and one’s sense of home & belonging.
  • Integrate knowledge of psychological and anthropological theories concerning identity formation.
  • Analyse the effect of dominant discourses on belonging and not belonging on the development of personal and social identity of people with migration backgrounds.
  • Write a paper on the basis of a research question that focuses on the impact of migration and dominant discourses of selfing & othering on one’s sense of identity and home & belonging.
Omschrijving The central topic in this course unit is the impact of migration on one’s sense of identity and home & belonging. The themes will be studied from psychological and anthropological perspectives. Students will apply the theoretical framework discussed in class to a novel or memoir written by a diasporic author.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(Lectures/seminars, practical sessions)
Toetsvorm final paper
(In their endpaper, students will apply the theoretical framework discussed in class to analyse a novel or memoir written by a diasporic author.)
Vaksoort
Docent(en) prof. dr. M.W. Buitelaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Compulsory literature will be announced in the course manual.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Research master studenten kunnen deze cursus volgen maar zullen een andere cursus code hebben: THRM-MCRI5. Om deze cursus als ResMa-student te volgen, zullen zij licht gewijzigde opdrachten uitvoeren. Dit zal worden uitgelegd in de cursusgids.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Religion and Pluralism, Ancient and Modern  (Modern) 1 semester I b verplicht
Ma Programme Religion, Conflict and Globalisation 1 semester I b keuzegroep