Facultaire (verdiepende) minor TH

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB3FMTE30
Vaknaam Facultaire (verdiepende) minor TH
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 30
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Facultaire (verdiepende) minor TH
Leerdoelen
Omschrijving keuze 1 uit 3:
Jewish, Christian and Islamic origins
Lived Religion
Cultural Impact of Religion
Uren per week variabel
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 3 semester II verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 3 semester II verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 3 semester II verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 3 semester II verplicht