Filosofie als levenskunst

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-GVFL
Vaknaam Filosofie als levenskunst
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Filosofie als levenskunst
Leerdoelen
  • Kennis van en inzicht in belangrijke modellen van filosofie als therapie en levenskunst
  • Kennis van centrale teksten uit de filosofische troostliteratuur
  • Kennis van centrale teksten uit de filosofische literatuur over ouderdom
  • Kunnen reflecteren op filosofische modellen van verliesverwerking en ouderdom en hun bijdrage binnen psychologisch en medisch onderzoek over verliesverwerking en ouderdom
  • Uitleg kunnen geven m.b.t. complexe filosofische vraagstukken op het gebied van verliesverwerking
  • Daarnaast leert de student methodisch te reflecteren op de eigen levensbeschouwelijke biografie.
Omschrijving
  • Binnen de filosofie beleeft het idee dat filosofie fundamenteel een levenskunst en zieltherapie is een renaissance. Men gaat vooral terug op klassieke Grieks-Romeinse filosofen. Zij begrepen hun filosoferen als een manier van (leren) leven en boden vanuit hun perspectief aan belangstellenden heel concreet therapeutisch advies. In deze cursus zoomen we in op de bijdrage die de filosofie kan (en breder zelfs: de geesteswetenschappen kunnen) leveren voor verliesverwerking en het omgaan met ouderdom.
  • Naast een academische en een professionele leerlijn kent het premasterprogramma geestelijke verzorging ook een levensbeschouwelijke leerlijn. Een aanzet daartoe wordt gegeven bij GV in beeld. In het practicumdeel van dit college wordt hier een vervolg aan gegeven: Levensbeschouwelijke leerlijn deel 1. Daarnaast wordt een herhaling geboden van gesprekstechnieken en groepsdynamica. Totaal: 2,5 ECTS
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm mondeling tentamen, opdracht(en)
(Naast een schriftelijk voorbereid mondeling tentamen voor filosofie als levenskunst (5 ects) is er een opdracht bij het practicumdeel (pass-fail; 1/3))
Vaksoort
Coördinator Prof. Dr. C. Jedan
Docent(en) Prof. Dr. C. Jedan ,prof. dr. J.K. Muthert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur beschikbaar in Universiteitsbibliotheek
Entreevoorwaarden Geestelijke Verzorging in Beeld(THB3-GV)
Opmerkingen In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor GV 3 semester II a verplicht
Premaster GV (dlt) 2 semester II a verplicht
Premaster GV (vlt) 1 semester II a verplicht
Premaster Werk en Zingeving 1 semester II a verplicht