Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks II

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB2-KNTG2
Vaknaam Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks II
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks II
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks II zijn de studenten in staat om
- Op basis van een gedegen kennis van de Nieuw Testamentische vocabulaire uitleg geven over de betekenis van Griekse begrippen in vroegchristelijke literatuur
- Op vlot tempo complexere passages uit het Nieuw Testament naar goedlopend Nederlands te vertalen, op basis van een gedegen kennis van het vocabulaire, de grammatica en syntaxis van het Nieuw Testamentisch Grieks
- Op redelijk tempo vroegchristelijke literatuur te lezen, zoals passages gerelateerd aan het Evangelie van Thomas
Omschrijving In de module Nieuw Testamentisch en Vroegchristelijk Grieks II verdiepen de studenten hun kennis van het Grieks verder door het aanleren van de overgebleven elementen van de Griekse grammatica en syntaxis. Daarnaast zullen zij hun kennis van het Grieks verbreden door het lezen van vroegchristelijke literatuur, waarbij een centrale rol is weggelegd voor de teksten gerelateerd aan het Evangelie van Thomas en vroegchristelijke inscripties. Aan de hand van deze teksten zullen de studenten inzicht krijgen in de ontwikkeling van de vocabulaire en grammatica zoals deze gebruikt is in latere Christelijke teksten. Dit zal studenten niet alleen in staat stellen om de ontwikkeling van betekenissen van het Christelijk Griekse vocabulaire beter te begrijpen, maar zal studenten ook de vaardigheden bieden om de werken van de latere kerkvaders te lezen.
Uren per week 8
Onderwijsvorm werkcollege met aanwezigheidsplicht
(werkcollege met aanwezigheidsplicht en praktische opdrachten)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Continue toetsing, met wekelijkse toetsen (20%) een tussentoets (30%) en een eindtoets (50%))
Vaksoort
Docent(en) R.N. van der Iest, MA.
Entreevoorwaarden Koinè en Nieuwtestamentisch Grieks I. Bij twijfel over de toelaatbaarheid kan de student mailen met de coordinator/docent van dit vak.
Opmerkingen
  • Voor dit vak geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b verplicht