Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks I

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB2-KNTG1
Vaknaam Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks I
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks I
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks I zijn de studenten in staat om
- Op basis van een gedegen kennis van Nieuw Testamentische en vroegchristelijk vocabulaire uitleg te geven over de betekenis van Griekse begrippen in Nieuw Testamentische en vroegchristelijke literatuur
- Op basis van een gedegen kennis van de Griekse grammatica en syntaxis taalkundige vragen te beantwoorden over passages uit het Nieuwe Testament en de culturele context achter de teksten
- Eenvoudige passages uit het Nieuwe Testament en vroegchristelijke literatuur zelfstandig in vlot tempo te vertalen naar goedlopend Nederlands, aan de hand van een gedegen kennis van vocabulaire en grammatica
Omschrijving Tijdens de cursus Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks I verwerven de studenten de eerste kennis van het vocabulaire, de grammatica en de algemene syntaxis van het Koinè en Nieuw Testamentisch Grieks ter voorbereiding op het vak Exegese Nieuwe Testament in het tweede semester. Aan de hand van specialistische literatuur en vocabulairelijsten, toegespitst op het Nieuw Testamentisch en vroegchristelijk Grieks, zullen de studenten tijdens de colleges passages uit het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten van oplopende moeilijkheidsgraad leren lezen. Centraal in de colleges van deze eerste module staan de brieven van Paulus en bloemlezingen uit het Nieuwe Testament.
Uren per week 8
Onderwijsvorm werkcollege met aanwezigheidsplicht
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Continue toetsing, met wekelijkse toetsen (20%) een tussentoets (30%) en een eindtoets (50%))
Vaksoort bachelor
Docent(en) R.N. van der Iest, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Novum Testamentum Graece
Let op: alleen de laatste (28ste) druk kan gebruikt worden!
Nestle-Aland
Nieuwtestamentisch Grieks: Een beknopte grammatica, Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2017 Paul Hensels 978 90 469 0079 6
Entreevoorwaarden Studenten kunnen zonder voorkennis van het Klassiek Grieks deelnemen aan dit college. Het betreft hier een beginnerscursus.
Opmerkingen
  • Voor dit vak geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a verplicht