Grieks 2

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THB2-GR2
Vaknaam Grieks 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Grieks 2
Leerdoelen De student beheerst de Griekse taal zodanig dat hij/zij vragen en opdrachten kan uitvoeren op een niveau dat overeenkomt met het eindniveau van cursusboek Mouseion (t.m. hoofdstuk 36). De student verwerft inzicht in de structuur van de Griekse taal en kan gecompliceerde zinsstructuren analyseren en vertalen. De student kan met het programma Bibleworks Griekse teksten bestuderen.
Omschrijving In de vorm van een werkcollege met aanwezigheidsplicht en opdrachten wordt de kennis van de Griekse taal uitgebreid aan de hand van hoofdstuk 19-36 van het cursusboek Mouseion en door gebruik te maken van het programma Bibleworks. Doordat elk onderdeel van de cursus voortbouwt op het voorafgaande leert de student het belang van regelmatige studie.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(werkcollege met aanwezigheidsplicht en praktische opdrachten)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort
Coördinator dr. B.A. Blokhuis
Docent(en) dr. B.A. Blokhuis , R.N. van der Iest
Entreevoorwaarden Een met succes afgelegd tentamen THB2-GR1 (Grieks 1) of een vergelijkbaar ingangsniveau.
Opmerkingen Bibleworks is beschikbaar op de studentwerkplekken op de faculteit. Als minimaal 10 studenten het zelf willen aanschaffen, dan kan dat met groepskorting op http://www.bibleworks.com/IPP/
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b verplicht