Koranisch Arabisch 2

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2020/21
Vakcode THB2-ARA2
Vaknaam Koranisch Arabisch 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Koranisch Arabisch 2
Leerdoelen De student kan geselecteerde korte teksten uit de Koran lezen in het Arabisch
Omschrijving In deze module en de daaraan gekoppelde module Koranisch Arabisch 1 verwerft de student een basiskennis van de grammatica en woordenschat van het Koranisch Arabisch. Met behulp van deze kennis en enkele hulpmiddelen verwerft de student zich geleidelijk de vaardigheid van het lezen van passages uit de Koran in de Arabische taal.
Uren per week 6
Onderwijsvorm werkcollege met aanwezigheidsplicht
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(tussentoets (30%), tentamen (70%))
Vaksoort
Docent(en) drs. A. van der Zwan
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arabic through the Qur’an. Cambridge: The Islamic Texts Society (2005)


Alan Jones 978-0946621682 €  20,00
Dictionary of Modern Written Arabic. Hans Wehr 978-1607963875 €  40,00
Entreevoorwaarden Koranisch Arabisch 1 (of een vergelijkbaar niveau van Arabisch, ter beoordeling aan de docent)
Opmerkingen
  • Belasting student: contacturen 42 uur; verwachte zelfstudie: 168 uur.
  • Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs -en Examenregeling.
  • Elk werkcollege wordt door studenten voorbereid door het maken van verplichte opgaven.
  • Alle uitgaves van het woordenboek van Hans Wehr zijn geschikt om in deze cursus gebruikt te worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 3 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie 3 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie 2 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie met Grieks 3 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester I b keuzegroep
Open Colleges 1 semester I b keuze