Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB12-IHSP
Vaknaam Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
Leerdoelen
  • Een waardering van de verscheidenheid aan culturele tradities en gewoonten binnen de islam in heden en verleden
  • Basale kennis van de structuur, inhoud, vorm en stijl van de Koran
  • Basale kennis van het islamitische geloof en islamitische gewoonten, hun ontstaan en verschillende verschijningsvormen door plaats en tijd
  • Algemene kennis van de klassieke vakgebieden van de islamitische godsdienstwetenschap
  • Enige kennis van de overeenkomsten en verschillen in de oorsprong en de historische ontwikkeling van de joodse, christelijke en islamitische religie en de basisvaardigheden om deze overeenkomsten en verschillen te verklaren.
  • Kennis van de verscheidenheid in benaderingen en methoden bij het bestuderen van de islam en de basisvaardigheden om deze benaderingen te herkennen en te hanteren in academische debatten.
  • Elementair vermogen om actuele gebeurtenissen betreffende de islam, in het bijzonder in het Midden-Oosten, binnen antropologisch onderzoek naar modernisering en globalisering te plaatsen.
  • Vermogen om de verbanden tussen de huidige trends binnen de islam en de historische precedenten in de islamitische traditie kritisch te evalueren.
Omschrijving Deze collegereeks geeft een overzicht van de geschiedenis van het islamitisch denken vanaf ongeveer 600 n.C. tot heden, met nadruk op de praktische beoefening van de islam en zijn verankering in het dagelijks leven in verschillende culturele contexten. Studenten krijgen basiskennis van de inhoud van de Koran (in vergelijking met de Bijbel) en van de debatten over gezag binnen de islamitische traditie. Bijzondere nadruk ligt op de hedendaagse geloofsbeoefening en de uitdagingen die moslims tegenkomen in verschillende samenlevingen.
Ook worden de continuïteiten en discontinuïteiten tussen de ontstaansperiode en de klassieke periode behandeld, en wordt gekeken naar wat een steekproef van hedendaagse moslims als hun traditie ziet. Daarnaast wordt enige aandacht besteed aan de verscheidene ‘islamitische’ antwoorden op de moderniteit in de vorm van bijvoorbeeld migratie, kolonialisme, verstedelijking, industrialisering enzovoort.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm groepsdiscussie, hoor-/werkcollege, opdracht(en), readings, zelfstudie, 
(Literatuurstudie; Opdrachten; Discussie; Essay; Toetsen)
Toetsvorm essay, exam, schriftelijk tentamen
(Tussentijdse examen 25%; Essay 25%; Eindtoets 50%)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M. Colominas Aparicio
Docent(en) prof. dr. M.W. Buitelaar ,dr. M. Colominas Aparicio ,drs. W.M.A.J. Wijnhoven
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A New Introduction to Islam. 3rd ed. John Wiley & Sons: Oxford, UK, 2017 Brown, Daniel W. 9781118953464 ca. €  30,00
course reader
Additional literature will be announced in due course
The Anthropology of Islam Reader, London: Routledge.
From this book: Introductory essay; ch. 1;Part II.
J. Kreinath 9780415780254 €  36,00
Classical Islam: A Sourcebook of
Religious Literature, 2nd edition, New York: Routledge, 2013
Norman Calder, Jawid Mojaddedi & Andrew Rippin (eds.) 978041550508 ca. €  37,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling.

In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie 2 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester II b verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester II b keuze
Open Colleges 1 semester II b verplicht
Premaster GV (dlt) 2 semester II b verplicht
Premaster GV (vlt) 1 semester II b verplicht
Premaster RPAM, RCG, RHW and RCH 1 semester II b keuze