Theologie: Concepten en Methoden

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB1-TCM
Vaknaam Theologie: Concepten en Methoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theologie: Concepten en Methoden
Leerdoelen
  • De student heeft de onderzoeksvaardigheden om secundaire literatuur te analyseren, kan een standpunt verdedigen in een academisch debat, zet de eerste stappen in participerende observatie en is zich bewust van de culturele en sociale contexten van het theologiseren.
  • De student kan de effecten duiden van de verschillende contexten waarin men theologiseert (aan een openbare of confessionele universiteit of in een religieuze gemeenschap), de relatieve waarde van deze contexten zien en schakelen tussen verschillende contexten.
  • De student heeft basiskennis verworven van de belangrijkste theologische concepten en methoden en is in staat de beschikbare modellen van de relatie tussen christendom en cultuur (en levensstijlen) kritisch te beoordelen.
  • De student oefent (m.b.v. het digitale Perusall programma) in het maken van comments (observaties, vragen en/of reacties) op te lezen materiaal. Deze ontwikkelen het vermogen teksten te analyseren doordat ze studenten bewust maken van het wat, hoe, wie en waarom van deze teksten.
  • De student maakt een theoretische analyse van een kerkelijk gebruik.
  • De student kan in een individuele bijdrage van 5-10 minuten de resultaten van zijn / haar groepsonderzoek presenteren.
  • De student schrijft papers.
Omschrijving Deze inleiding in de theologie in het eerste blok van het eerste jaar wordt gegeven door twee RUG-docenten en twee PThU-docenten. Zij laat studenten kennismaken met vragen die het hart van hun studie vormen: wat is theologie en wat is de relatie tussen (christelijke) religie, cultuur en levensstijl? In deze collegereeks staan twee boeken centraal, die gehanteerd zullen worden om een kerkelijk gebruik in de Martinikerk en de Nieuwe Kerk te analyseren dat zich bevindt op het snijvlak van kerk en cultuur. De bestudering van beide boeken staat onder supervisie van twee koppels docenten, elk bestaande uit een RUG-docent en een PThU-docent.

Het eerste boek, onder supervisie van Bakker & Van den Toren, is "Theology: The Basics" van Alister McGrath. Het verschaft studenten kennis over de belangrijkste theologische kwesties en tijdens de collegereeks leren studenten onderscheid maken tussen de theologische, filosofische, sociologische, exegetische en interculturele aspecten van religie.

Het tweede boek, onder supervisie Andrejc & De Roest, is de klassieker "Christ and Culture" van Richard Niebuhr. Dit boek biedt diverse modellen om de relatie tussen christelijke religie en cultuur te beschouwen.

Het kerkelijke gebruik dat onderzocht wordt zijn de avonddiensten van de Protestantse Kerk in de Martinikerk en de Nieuwe Kerk in Groningen. Zij vormen een onderdeel van het maandelijkse programma ‘Schoonheid met een Ziel’ en omvatten ook de populaire Psalmenvespers die iedere 2e zondag van de maand plaatsvinden. Deze vespers hebben tot doel de spiritualiteit en relevantie van de Psalmen over te brengen op een cultureel geïnteresseerd 21e-eeuws publiek.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(2 x 3 uur per week. Het onderwijs bestaat uit voorbereiding, lezen en groepsdiscussies, uit kritische, onderzoekende bespreking van de boeken, verdere contextualisering en case studies aangereikt door de docenten en uit de presentatie van de analyse van een kerkelijk gebruik.)
Toetsvorm paper, presentation(s), schriftelijk tentamen
(Toetsing bestaat uit: 1) deelname aan het onlineprogramma Perusall voorafgaand aan de colleges, waarin studenten de literatuur becommentariëren en hierover vragen stellen (20%); 2) een werkstuk van 2000 woorden over kerkpraktijken (30%). Het werkstuk behandelt de ethische, filosofische, theologische, culturele en sociale dimensies van het programma ‘Beauty with a Soul’, waaronder in het geval van de VespersPsalm de ‘reflectie’ van de predikant. Schriftelijk tentamen met essayvragen (40%), groepspresentatie(s)(10%) Daarnaast is er een Pass/Fail voor bibliotheek- en stijlinstructie.)
Vaksoort bachelor
Coördinator PhD. A.F. Bakker
Docent(en) PhD. G. Andrejc ,PhD. A.F. Bakker ,prof. dr. H.P. de Roest ,prof. dr. B. van den Toren
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Theology: The Basics (Wiley-Blackwell, 3rd edn 2011, 256 pp). NOTE: purchase access to the book within Perusall, via the link the NESTOR-module site Alister McGrath Perusall ca. €  17,87
In addition, digital literature in NESTOR.
Christ and Culture (Harper Collins, 2002, 320 pp.). Studenten dienen te beschikken over een papieren versie van "Christ and Culture" (HarperOne, 2001) Richard Niebuhr 978-0061300035 ca. €  15,31
Entreevoorwaarden Geen. Dit is een introductie college in het eerste blok van het eerste semester in het eerste jaar.
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester I a verplicht