Hebreeuws 1

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB1-HEB1
Vaknaam Hebreeuws 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Hebreeuws 1
Leerdoelen De student kan met behulp van grammatica, woordenboek en aanvullende opmerkingen geselecteerde teksten uit de Hebreeuwse Bijbel lezen, waarbij de nadruk ligt op proza. Tevens kan de student omgaan met de Biblia Hebraica Stuttgartensia.
Omschrijving In deze module en de daaraan gekoppelde module Hebreeuws 2 verwerft u een basiskennis van de grammatica en woordenschat van het Bijbels Hebreeuws. Met behulp van deze kennis en enkele hulpmiddelen verwerft u zich geleidelijk de vaardigheid van het lezen van de Hebreeuwse Bijbel.
Uren per week 8
Onderwijsvorm werkcollege met aanwezigheidsplicht
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Op twee momenten in de module wordt een tussentoets afgenomen waarvan het cijfer van elk voor 15% meetelt in het tentamencijfer.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.H. Rose
Docent(en) E. Oliveiro ,dr. W.H. Rose
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1990 of later K. Elliger, W. Rudolph (Hrsg.) 3438052199 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Belasting student: contacturen 64 uur; verwachte zelfstudie: 146 uur. Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs -en Examenregeling. Elk werkcollege wordt door studenten voorbereid door het maken van verplichte opgaven.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze