Christendom

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB1-CHSP
Vaknaam Christendom
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Christendom: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:
  • de dubbele ontwikkeling van het christendom als een wereld- én lokale godsdienst verklaren.
  • historische bronnen analyseren en over hun bevindingen rapporteren in woord en geschrift.
Deze doelen worden bereikt door:
  • het verkrijgen van kennis en inzicht in de geschiedenis van het christendom
  • training van vaardigheden in historisch onderzoek, schrijven en bibliografie.
Omschrijving Deze collegereeks geeft een overzicht van de geschiedenis van het christendom van de late oudheid tot heden. De nadruk ligt hierbij op het spanningsveld tussen de wereldgodsdienst die het christendom is en het lokale karakter ervan: hoe het christendom in elke context een eigen uitwerking kreeg en hoe dit leidde tot vele 'christendommen'. Er worden verschillende onderwijsvormen gehanteerd:
  • Hoorcollege (2 x 2 uur per week)
  • Werkcollege (1 x 2 uur); Op het werkcollege worden historische vaardigheden aangeleerd, zoals het bestuderen van bronnen en het daar schriftelijk verslag van doen. Ook wordt de studie van het handboek begeleid.
Uren per week 6
Onderwijsvorm lectures and seminars
Toetsvorm paper/presentation and/or written examination
(opdrachten, een research paper en een tentamen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M. van Dijk
Docent(en) dr. M. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The historian's toolbox, Londen: Routledge/Taylor and Francis group, 2019 (4th edition) €

Robert Chadwell Williams 9781000762518 €  28,99
Additional literature will be announced.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling. De student dient tenminste 80 % van de colleges aanwezig te zijn.
  • Mullin en Williams moeten voor de start van het college in het bezit van de studenten zijn.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 1 semester II a verplicht
Exchange programme: bachelormodules 1 semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze
Premaster RPAM, RCG, RHW and RCH 1 semester II a verplicht