Minor Neurowetenschappen

Naam Minor Neurowetenschappen
Code MIWLU_NW13
Faculteit Science and Engineering
ECTS 30
Omschrijving Contactpersoon: G. (Glenda) Vasse, MA MSc: g.vasse@rug.nl
Deze minor is bedoeld voor studenten buiten de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zonder specifieke vooropleiding op het gebied van de neurowetenschappen. De minor is opgedeeld in twee blokken van 15 EC. Deelname aan het eerste blok (Neuroscience) is een ingangseis voor deelname aan de tweede blok (Behavioral Neuroscience). Deze ingangseis geldt niet voor studenten Geneeskunde en Bewegingswetenschappen. Studenten Geneeskunde en Bewegingswetenschappen mogen wel meedoen aan het eerste blok maar moeten rekening houden met enige overlap met hun eigen studie. Aanmelding gaat via progressWWW. Er is een capaciteit van 50.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)