MSc Society, Sustainability and Planning

Naam MSc Society, Sustainability and Planning
Code
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)