Global Health and Pharmacotherapy

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WPFA18008
Vaknaam Global Health and Pharmacotherapy
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 3
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Global Health and Pharmacotherapy
Leerdoelen -
Omschrijving -
Uren per week
Vaksoort propedeuse
Coördinator Prof. Dr. K. Taxis
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie  (hoofdprogramma) 1 semester II b verplicht