Ethiek en Regelgeving

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1105
Vaknaam Ethiek en Regelgeving
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt meerdere keren per jaar gegeven; zie 'Rooster')
ECTS 3
Rooster rooster.rug.nl Ib, IIa, IIb

Uitgebreide vaknaam Ethiek en Regelgeving
Leerdoelen Aan het eind van de cursus heeft de student:
1. kennis van en inzicht in de farmaceutische wet en regelgeving die relevant is voor de beroepsbeoefening van de apotheker
2. kennis van de wet en regelgeving op het gebied van gezondheidsrecht, voor zover dit voor de beroepsuitoefening van de apotheker relevant is
3. inzicht in de ethische aspecten in de gezondheidszorg en de farmacie in het bijzonder
4. kan systematisch reflecteren op professioneel handelen
5. kan morele kwesties in de praktijk herkennen, analyseren en argumentatief eigen handelen verantwoorden en evalueren
6. versterkt de normatieve professionaliteit door inzicht in eigen persoonlijke waarden, professionele kernwaarden en publieke waarden en de invloed hiervan op de persoonlijke invulling van de rol en verantwoordelijkheid als apotheker
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de regelgeving waarmee een apotheker te maken krijgt: de geneesmiddelenwet, patiëntenrecht (WGBO, privacy-wetgeving en klachtenafhandeling), geneesmiddelenregistratie en de algemene wettelijke kaders;
  • morele dilemma’s waarmee men als zorgverlener te maken kan krijgen en deze gesignaleerd en methodisch geanalyseerd kunnen worden;
  • het bepalen van het eigen professioneel standpunt.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Werkcollege (T)
(Hoor-/werkcolleges: 31 uur (aanwezigheid verplicht), opdracht 1 24 uur, opdracht 2 4 uur, zelfstudie 25 uur)
Toetsvorm Meerkeuze toets (MC), Opdracht (AST)
(Beide onderdelen (Ethiek en Regelgeving) moeten minimaal met een 5,5 worden beoordeeld. Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort master
Coördinator dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. J.A. Rendering
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Materiaal online beschikbaar (via Nestor)
Farmawetgeving Compact studentenversie, editie 2018 Rendering JA
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen Het tentamen bestaat uit een digitale toets over het gedeelte regelgeving. Daarnaast moeten gedurende de cursus een groepsopdracht regelgeving en individuele opdrachten ethiek en farmaceutische professionaliteit gemaakt worden. Deze opdrachten moeten voldoende zijn. Het eindcijfer wordt voor 3/8 deel bepaald door de digitale toets, voor 1/8 deel door de groepsopdracht regelgeving en voor 4/8 deel door de eindopdracht ethiek.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II b -