Specialistische Farmacotherapie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1103
Vaknaam Specialistische Farmacotherapie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt zowel in periode Ia als in periode IIa gegeven; zie 'Rooster')
ECTS 9
Rooster rooster.rug.nl Ia, IIa

Uitgebreide vaknaam Specialistische Farmacotherapie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
 • kennis van de belangrijkste gebieden van de specialistische farmacotherapie (behandelrichtlijnen) toe te passen op de behandeling van individuele patiënten;
 • de medicatie van (complexe polyfarmacie)patiënten die in de eerste lijn behandeld worden te beoordelen en in overleg met de patiënt en zorgverlener advies te geven over optimalisatie van geneesmiddelgebruik;
 • de medicatie van patiënten op specialistisch gebied te beoordelen en de patiënt en/of zorgverlener te adviseren over veilig geneesmiddelgebruik, zoals het afhandelen van belangrijke interacties, het voorkomen van bijwerkingen, het monitoren van labwaarden en het beoordelen van farmacogenetische informatie.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • verdieping en verbreding van de farmacotherapie volgens de NHG-standaarden;
 • farmacotherapie op het gebied van de oncologie;
 • farmacotherapie op het gebied van infectieziekten (ziekenhuisinfecties, HIV, tropische infecties);
 • farmacotherapie op het gebied van auto-immuunziekten (reuma);
 • farmacotherapie op het gebied van tweedelijns psychiatrische en neurologische aandoeningen bij volwassenen en kinderen;
 • farmacotherapie op het gebied van de geriatrie;
 • farmacotherapie op het gebied van de palliatieve zorg;
 • farmacotherapie op het gebied van de intensive care en anesthesie;
 • farmacotherapie op het gebied van de nucleaire geneeskunde (radiofarmacie);
 • behandeling met bloed- en bloedproducten;
 • nierdialyse;
 • farmacogenetica;
 • klinische chemie.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoor-/werkcolleges: 86 uur (aanwezigheid verplicht). Ter voorbereiding op de colleges moeten thuis opdrachten voorbereid worden.)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE)
(Het tentamen bestaat uit drie schriftelijke toetsen met open vragen. Het gemiddelde van de drie toetsen moet ten minste een 6,0 zijn.)
Vaksoort master
Coördinator Prof. Dr. K. Taxis
Docent(en) prof. dr. F.G.A. Jansman ,dr. A.J.M. Loonen, PhD. ,dr. N. Pras ,Prof. Dr. K. Taxis ,prof. dr. B. Wilffert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegebestanden (via Nestor)
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen De cursus wordt geroosterd in een blok van 10 weken, samen met de cursus Specialistische Productzorg of de cursus Patiëntenzorg en Communicatie (afhankelijk van de periode). Je kunt je niet apart intekenen voor deze cursus.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar diff Zorg
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -