Pharmaco-epidemiology in Practice

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1039
Vaknaam Pharmaco-epidemiology in Practice
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pharmaco-epidemiology in Practice
Leerdoelen Eindtermen:
De student leert om een eigen onderzoeksvraag om te zetten in een onderzoeksprotocol en vervolgens met behulp van gegevens van IADB.nl een farmaco-epidemiologisch onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de tijd zullen de resultaten worden verwerkt tot een wetenschappelijke publicatie.
Aan het eind van dit keuzevak kan de student:
- Relevante literatuur vinden en aanwenden
- Een onderzoeksvraag operationaliseren tot een duidelijk onderzoeksprotocol
- Werken met databestanden(m.n. IADB.nl)
- Helder de resultaten presenteren en interpreteren, zowel mondeling als schriftelijk
Verdere leerdoelen:
- Verdieping farmaco-epidemiologie
- Het leren opzetten van een farmaco-epidemiologische studie op basis van een concrete praktijkvraag
- Het leren werken met een database programma, ten behoeve van het analyseren van gegevens over geneesmiddelengebruik
- Het leren analyseren van geneesmiddelengegevens en leren interpreteren van de resultaten
- Het schrijven van een wetenschappelijk publicatie (als de tijd het toelaat)
Omschrijving Colleges over Farmaco-epidemiologie worden gegeven ter verdieping op de basiscursus Farmaco-epidemiologie. Studenten werken epidemiologische opdrachten uit. Tevens wordt er een computerpracticum gegeven en hebben studenten 2 keer per week een contactuur met docenten.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S)
((met docenten), practicum, uitvoering epidemiologisch onderzoek)
Toetsvorm Presentatie (P)
(op onderzoeksbijeenkomst Pharmaco-Epidemiology & Pharmaco-Economics (PE2) en schriftelijke rapportage in verslagvorm of wetenschappelijke publicatie.)
Vaksoort master
Coördinator dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Docent(en) H.J. Bos, BSc. ,prof. dr. E. Hak ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga , S.T. Visser
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Grondslagen der epidemiologie., 6e druk, Uitgeverij Elsevier/Bunge Vandenbroucke, J.P. & A. Hofman ca. €  48,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Deze cursus kan ook voor 10 ECTS gevolgd worden. Wanneer er buitenlandse studenten deelnemen, wordt deze cursus in het Engels gegeven.
Capaciteit:
Minimaal 10 studenten.
Maximaal 20 studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - semester I a verplicht
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical Design and Engineering  (Other possible Electives) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaco-epidemiology  ( Master Courses) - semester I a verplicht
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Research  (Electives) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives (5 ECTS)) - semester I a keuze