Moleculaire Farmacologie practicum

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1034
Vaknaam Moleculaire Farmacologie practicum
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de cursuscoördinator.

Uitgebreide vaknaam Moleculaire Farmacologie practicum
Leerdoelen Aan het eind van het onderzoekspracticum:
- Heeft de student kennis en vaardigheden in moderne moleculair-farmacologische onderzoekstechnieken in vitro en/of ex vivo.
- Heeft de student inzicht in mechanismen van diverse functionele cel- en orgaanresponsen, zoals bv contractie/relaxatie, celgroei, cytokine-productie, fibrose.
De cursus sluit aan op de volgende eindtermen van de masteropleiding (OER Bijlage I): 3,4,6
Omschrijving Nadere kennismaking met in vitro en ex vivo onderzoeksmethoden, ter oriëntatie of ter voorbereiding op het onderzoeksproject. Aan de orde kunnen komen onder meer:
receptorstudies in geïsoleerde gladde spierpreparaten, longslices en geïsoleerde/gekweekte cellen/cellijnen, waarin functionele responsen, second messengers, Ca2+-influx en -mobilisatie, eiwitexpressie, mRNA expressie en eiwitfosforylering bestudeerd worden. Tevens wordt aandacht geschonken aan ELISA, immunofluorescence imaging en FACS.

Practicuminformatie:
Aanmelding kan geschieden bij prof. dr. H. Meurs en prof. dr. M. Schmidt.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC)
Toetsvorm Verslag (R)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. H. Meurs
Docent(en) prof. dr. H. Meurs ,prof. dr. M. Schmidt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Deze cursus kan voor meerdere ECTS gevolgd worden (6-10 ECTS)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze