Evidence Based Medicine

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1021
Vaknaam Evidence Based Medicine
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de cursuscoördinator.

Uitgebreide vaknaam Evidence Based Medicine
Leerdoelen Uitvoeren van literatuurstudie, een systematische literatuur review, een meta-analyse, of een indirecte vergelijking(en) analyse. Het genereren van bevindingen (‘evidence’), bediscussiëren van bevindingen en formuleren van een algemene slotconclusie
Omschrijving Op basis van een vooraf geformuleerde opdracht op basis van een medisch-farmaceutisch vraagstuk zal de student een literatuuronderzoek uitvoeren. De verzameling van de beschikbare literatuur alsmede het gestructureerd verwerken van bevindingen in een verslag of artikelvorm. Het toepassen van bestaande methodologieën. Het interpreteren en bediscussiëren van de resultaten alsmede het convergerend toewerken naar een slotconclusie die past bij de gevonden ‘evidence’
Uren per week
Onderwijsvorm
(individueel)
Toetsvorm Verslag (R)
(afhankelijk van het project in de vorm van een verslag of wetenschappelijk artikel)
Vaksoort master
Coördinator dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Docent(en) prof. dr. M.J. Postma ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Practical statistics for medical research, Chapman Hall/CRC 1991 (als naslagwerk beschikbaar) Altman D.C. ca. €  94,00
diverse literatuur afhankelijk van het onderwerp
Methods for meta-analysis in medical research, Wiley, (als naslagwerk beschikbaar) Sutton A.J., Abrams K.R., Jones D.R., Sheldon T.A., Song F. ca. €  5,00
Modern Epidemiology, 3rd edition Lippincott Williams & Wilkens 2008 (als naslagwerk beschikbaar) Rothman K.J., Greenland S., Lash T.L. ca. €  83,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Deze cursus kan ook voor 15 ECTS gevolgd worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - hele jaar verplicht
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze