Methoden medisch biologisch onderzoek

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1016
Vaknaam Methoden medisch biologisch onderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de docent.

Uitgebreide vaknaam Methoden medisch biologisch onderzoek
Leerdoelen Het vertrouwd raken met een medisch-biologische methode ter voorbereiding of als ondersteuning van een eenmaal gekozen onderzoeksproject/specialisatie.
Omschrijving Afhankelijk van de invulling van je onderzoeksproject kunnen de navolgende technieken aan de orde komen:
immunologische methoden, enzymologische methoden, meetmethoden voor radioactieve isotopen, gas- en vloeistofchromatografie, massaspectrometrie, absorptie- en emissiespectrometrie, scheidingsmethoden als electroforese, e.d. Is uitsluitend bedoeld voor een bepaalde specialisatie en afhankelijk van de gekozen specialisatie.
LET OP: Dit vak kan niet onafhankelijk van een onderzoeksproject bij klinische chemie gevolgd worden. Het moet gezien worden als een ondersteuning en ter voorbereiding van een eenmaal gekozen afstudeerproject/ afstudeerrichting.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC)
Toetsvorm Verslag (R)
(Het cijfer MMBO is gebaseerd op de beoordeling van een aantal weken praktisch werk in de Klinische Chemie en verslag, waarbij bovengenoemde technieken aan bod gekomen zijn.)
Vaksoort master
Coördinator dr. D.A.J. Dijck-Brouwer
Docent(en) dr. D.A.J. Dijck-Brouwer
Entreevoorwaarden Gewenste voorkennis: Klinische Chemie & Pathofysiologie
Opmerkingen Deze cursus kan voor meerdere ECTS gevolgd worden (3-10 ECTS)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze