Keuzestage farmacie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFM1014
Vaknaam Keuzestage farmacie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de cursuscoördinator.

Uitgebreide vaknaam Keuzestage farmacie
Leerdoelen Ervaring opdoen als apotheker in een andere organisatie dan de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of farmaceutische industrie, en daarbij zelfstandig je kennis als apotheker kunnen toepassen op een maatschappelijk vraagstuk
Omschrijving De keuzestage biedt studenten de mogelijkheid zich te orienteren op een toekomstige werkkring of om inzicht te krijgen in visie en manier van werken van organisaties waar je als apotheker later mee te maken krijgt. Vooraf formuleert de student doelstellingen in overleg met de stagecoördinator en stagebegeleider en een plan van aanpak. De stage dient in ieder geval een zelfstandig uit te voeren opdracht te bevatten. Te denken valt aan een evaluatie opdracht (bv breng in kaart hoeveel patiënten met een bepaalde aandoening voor een bepaald geneesmiddel in aanmerking zouden kunnen komen…), ontwerp-opdracht (bv maak een systeem / folder voor…), een advies-opdracht (bv bedenk een oplossing voor probleem…), een implementatieopdracht (zorg ervoor dat dit plan uitgevoerd wordt in…), of een haalbaarheidsanalyse (bv. berekenen van de budget-impact van een nieuw geneesmiddel). Themagebieden kunnen zijn: onderwijs; communicatie; bedrijfskunde; beleid ; farmaco-epidemiologie en farmaco-economie.Afhankelijk van het themagebied van de stageopdracht zal een interne docent betrokken zijn bij de begeleiding vanuit Farmacie.
Op Nestor staat een lijst met mogelijke stage-adressen. eigen initiatief is ook mogelijk na overleg met de coördinator.
Uren per week
Toetsvorm Opdracht (AST), Verslag (R)
(opdrachten, verslag, beoordelingsformulier (stagebegeleider))
Vaksoort master
Coördinator drs. Y. Benjamins
Docent(en) drs. Y. Benjamins
Entreevoorwaarden Stage Apotheekorganisatie (jaar 4) is een ingangseis voor dit vak.
Opmerkingen Per collegejaar kunnen maximaal 10 deelnemers worden geplaatst.
Deze cursus kan voor 6 - 15 ECTS gevolgd worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze