Big Data Management in Ecology and Evolution

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WBLS19016
Vaknaam Big Data Management in Ecology and Evolution
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Big Data Management in Ecology and Evolution
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. G.S. van Doorn
Docent(en) dr. M. Hammers ,prof. dr. G.S. van Doorn
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biology: major Ecology and Evolution 2 semester II a keuzegroep