Behavioural Biology

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WBLS19008
Vaknaam Behavioural Biology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Behavioural Biology
Leerdoelen Student kan functionele en mechanistische vragen m.b.t.
gedrag formuleren.
Student kan uitleggen hoe het bestaan van een trade-off een gedrag functioneel kan verklaren - ook in onbekende contexten.
Student kan voorbeelden noemen van het gebruik van informatie uit andere disciplines om mechanistische vragen m.b.t. gedrag te beantwoorden.
Student heeft specifieke kennis verworven met betrekking tot geselecteerde gedragsbiologische onderwerpen
Student heeft kritische houding ten opzichte van onderzoeksresultaten inclusief vakliteratuur.
Omschrijving Het doel van de cursus is een theoretische en conceptuele basis te geven voor een goed begrip van de belangrijkste vragen en methoden van de gedragsbiologie. Aandacht voor zowel mechanismen (hoe?) als functie en evolutie (waarom?) van gedrag, en voor de integratie van beide aspecten zijn een terugkerend thema. Onderwerpen betreffen o.a. : de evolutie van gedrag, seksuele selectie, ontwikkeling van gedrag, fourageergedrag,
communicatie en cognitie.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(Hoorcollege 22 u, Practicum 17 u, Zelfstudie 101 u)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Tussentoets (IT)
(Schriftelijk tentamens met open vragen (elk van de drie weken wordt afgesloten met een toets die even zwaar weegt in het eindcijfer))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. M.E. Maan
Docent(en) prof. dr. A.G.G. Groothuis ,prof. dr. M.E. Maan ,dr. B.J. Riedstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Animal Behavior; Concepts, methods and
applications (Editie 2017)
Nordell & Valone (Uitgever: Oxford University Press)
Students receive printed information about the practicals.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Wetenschappen en Gedrag en Neurowetenschappen) 3 semester I b keuzegroep
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Ecologie & Evolutie) 3 semester I b keuzegroep
BSc Biology: major Behaviour and Neurosciences 2 semester I b verplicht
BSc Biology: major Ecology and Evolution 2 semester I b keuzegroep
BSc Biology: major Integrative Biology 2 semester I b keuzegroep
BSc LS&T: major Behaviour and Neurosciences (cohort 2018 and 2019) 2 semester I b verplicht