Ziekenhuisfarmacie

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA046-05
Vaknaam Ziekenhuisfarmacie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl Ia, IIa

Uitgebreide vaknaam Ziekenhuisfarmacie
Leerdoelen • Aan het eind van de cursus is de student in staat om de veelzijdigheid van de ziekenhuisfarmacie te omschrijven en heeft de student inzicht in het onderlinge verband van al deze aspecten.
• De student heeft een duidelijke indruk van de plaats, mogelijkheden en taak van de ziekenhuisapotheker in een ziekenhuis.
• De student heeft inzicht gekregen in de onderlinge onverbrekelijke relatie tussen kliniek, polikliniek, farmaceutische front- en back office, onderzoek en onderwijs.
• De student weet globaal welke soort functionarissen in een ziekenhuis en ziekenhuisapotheek kunnen werken en wat hun taken en bevoegdheden zijn.
• De student begrijpt beter waarom bepaalde vakken worden gedoceerd tijdens de studie tot apotheker.
Omschrijving • De student volgt klassikaal in een kleine groep interactief college
• De student volgt en participeert in werkcolleges (of tutorgroepen)
• De student krijgt inzicht in de directe en indirecte klinisch farmaceutische patiëntenzorg, ondersteuning, onderzoek, kwaliteitsmanagement en organisatorische aspecten
• De student discussieert en overlegt met personen uit het veld
• De student bezoekt een groot aantal (sub-)afdelingen zowel in de apotheek, als in de kliniek en neemt actief waar hoe de ziekenhuisfarmacie daar in al zijn aspecten wordt uitgeoefend
• De student wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheden, onmogelijkheden, vereisten, kansen, sterke en zwakke punten van de ziekenhuisfarmacie.
• Speciale aspecten van een academisch ziekenhuis en milieu worden benadrukt
• De student moet aan het eind van de cursus in groepjes van 2-4 deelnemers een inleiding houden en een stelling ter discussie stellen met de andere deelnemende studenten en apothekers
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(Aanwezigheid 15 werkdagen verplicht. Er worden colleges, interactive discussies, practica en excursies (bv naar spoedpoli, dialyseafdeling, bereidingen, laboratorium, etc) gehouden door ca 20 verschillende docenten, die alle aspecten van de ziekenhuisfarmacie bespreken.)
Toetsvorm Presentatie (P)
(Op de laatste dag houden studenten in groepjes een inleiding (Powerpoint), deponeren een stelling en stellen deze ter discussie met de andere deelnemers. Zij komen tot een conclusie die besproken wordt door de docent m.b.t. presentatie en inhoud.)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. J.G.W. Kosterink
Docent(en) dr. W. Bult , Gastdocent(en) ,prof. dr. J.G.W. Kosterink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Er wordt een syllabus uitgereikt
Entreevoorwaarden Hepatitis B-vaccinatie
Opmerkingen Dit keuzevak is zeer geschikt (bijna “verplicht”) bij de keuze van het masterproject in een ziekenhuis.
Dit is de meest intensieve en veelzijdige mogelijkheid om het vak ziekenhuisfarmacie te leren kennen en te bestuderen.
Capaciteit:
minimaal 12 en maximaal 24 studenten.

Dit vak had vorig jaar vakcode WLFM1205
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - semester II a keuze