Farmaceutische biologie practicum CANCELLED

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WMFA038-05
Vaknaam Farmaceutische biologie practicum CANCELLED
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Farmaceutische biologie practicum
Leerdoelen Aan het eind van de cursus krijgt de student een globaal inzicht hoe een onderzoektraject naar farmaceutisch actieve natuurstoffen en biofarmaca verloopt. Met name de aanpak binnen de basiseenheid Farmaceutische Biologie wordt als model gedemonstreerd. Studenten leren het formuleren van een vraagstelling, het opzetten van experimenten, het analyseren van data en het presenteren van de resultaten.
Aansluiting bij eindtermen masteropleiding:
- het leren uitvoeren van een literatuuronderzoek en de relevante publicaties kritisch te beoordelen.
- het leren opzetten van verantwoord wetenschappelijk onderzoek, dit uit te voeren en hierover te rapporteren.
- het ontwikkelen van het vermogen om systematisch en creatief te werken aan het verhelderen en oplossen van concrete en vaak complexe problemen. Waar nodig dient dit te geschieden in teamverband met deskundigen uit andere disciplines.
- het vermogen ontwikkelen om verworven kennis op anderen over te brengen.
Omschrijving Het keuzevak Farmaceutische Biologie zal gericht zijn op het soort onderzoek dat binnen de afdeling Farmaceutische Biologie door promovendi wordt gedaan. Deelnemers krijgen voor de duur van het practicum een onderzoeksproject op het gebied van isoleren/produceren en identificeren van farmaceutische stoffen. Door gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen wordt getracht om op synthetische wijze farmaceutische stoffen te produceren in celsystemen. Naast het identificeren en analyseren gaan we tevens bepalen wat de biologische effecten zijn van de geïsoleerde stoffen op cellijnen middels celbiologische assays. De technieken die aan de orde komen zijn eiwitisolatie, weefselkweek, microscopie, cytotoxiciteit assays, immunodetectie en western blot analysis.
Binnen dit practicum wordt van de deelnemers een grote mate van zelfstandigheid en inventiviteit verwacht.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC)
(160 uur)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Eindcijfer: praktische uitvoering (40%), verslag (40%) en mondelinge presentatie (20%).)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. W.J. Quax
Docent(en) prof. dr. W.J. Quax ,ing. R. Setroikromo , P.G. Tepper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
European Pharmacopoeia 6.1 + supplement 5.4
Molecular Biology of the Cell, 5th edition, Garland Science B. Alberts et al., ca. €  76,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Minimaal aantal studenten: 2
Maximaal aantal studenten: 6
Voertaal is Engels als er internationale studenten deelnemen

Dit vak had vorig jaar vakcode WLFM1114
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - semester I a
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Drug Toxicology & Translational Technology  (Electives) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical Design and Engineering  ( Master Courses) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmacoepidemiology & Pharmacoeconomics  (Electives) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Research  (Electives) - semester I a keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives (5 ECTS)) - semester I a keuze