Klinische Chemie en Pathofysiologie

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA036-05
Vaknaam Klinische Chemie en Pathofysiologie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klinische Chemie en Pathofysiologie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus
1. Kent en begrijpt de student:de fysiologie van de genoemde organen en pathofysiologische achtergrond van enkele veel voorkomende ziekten (1);
2. Kent en begrijpt de student de klinisch chemische en hematologische laboratoriumbepalingen die bij dergelijke ziektes een rol kunnen spelen ten behoeve van de diagnostiek, de therapie, het vervolg en de inschatting van de prognose (2).
3. kan de student de kennis toepassen om casuïstiek op te oplossen door gebruik te maken van de klinische gegevens en de uitslagen van klinisch chemische en/of hematologische bepalingen (3).
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • enzymen, eiwitten en biomarkers;
 • de lever;
 • dislipidemie;
 • hematologie;
 • bloedgassen en pH;
 • de nieren, water- en zouthuishouding;
 • endocriene ziektes;
 • de pancreas en diabetes mellitus;
 • voeding en evolutionaire geneeskunde;
 • oncologie en tumormarkers
 • farmacogenetica.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC)
(Hoorcolleges: 32 uur, werkcolleges, 4 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE)
(Het tentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en 2 essayvragen.)
Vaksoort master
Coördinator dr. D.A.J. Dijck-Brouwer
Docent(en) prof. dr. S.J.L. Bakker ,dr. D.A.J. Dijck-Brouwer ,prof. dr. I.P. Kema ,dr. J.E. Kootstra-Ros ,dr. K. Meijer ,dr. A.B. Mulder ,dr. A.C. Muller Kobold ,dr. L.J. van Pelt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegebestanden (via Nestor)
Entreevoorwaarden Dit vak is een ingangseis voor Analytische Methoden Klinische Chemie, Hematologie, Patiëntenbespreking en voor alle vakken van het programma van het derde jaar MSc Farmacie ("Jaar 6").
Opmerkingen Aangepast LW 011221
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 semester I a verplicht