Biostatistics

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WBFA011-05
Vaknaam Biostatistics
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I (zie 'Rooster')
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Biostatistics
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
1) statistische methoden in farmaceutisch- en medisch onderzoek toe te passen.
2) de juiste statistische toetsen te kiezen voor en toe te passen op data van verschillende herkomst;
3) statistische analyses uit te voeren met SPSS of met 'pen en papier';
4) de uitkomsten van zelf uitgevoerde statistische toetsen te interpreteren.
Omschrijving Properties of data types used in statistics, important probability distributions, population, samples and measurements, experiments and their statistical evaluation, estimates and their reliability, group comparison, parametric and non-parametric statistical tests, ANOVA, 2-way ANOVA, correlation analysis, regression analysis, meaning of correlation and regression, multiple (lineair) regression, cross tables.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges: 27 uur; werkcolleges: 38 uur; computerpracticum: 12 uur)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Schriftelijk tentamen (WE)
(Het tentamen bestaat uit een SPSS computertoets en een schriftelijke toets (open boek) met open vragen. Het eindcijfer wordt als volgt berekend: de computertoets telt voor 40% mee, de schriftelijke toets voor 60%. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.J. Bijlsma
Docent(en) dr. M.J. Bijlsma ,Prof. Dr. P.L. Horvatovich , P.H.M. Le, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanbevolen: Inleiding tot de medische statistiek (2e druk, 2016) Van Houwelingen JC 9789036813037
Reader Biostatistiek P.L. Horvatovich
Handleiding SPSS 23 P.L. Horvatovich, J.W. Meints
Aanbevolen: Practical statistics for medical research. 2nd ed. London (Chapman & Hall) Altman, Douglas G. 9780412276309
Entreevoorwaarden Het vak veronderstelt voorkennis uit het Voortgezette Wetenschappelijk Onderwijs (VWO).
Opmerkingen Adapted LW 130422 nog niet definitief
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie  (hoofdprogramma) 2 semester I verplicht
BSc Life Science and Technology  (Specialisation - Medical Pharmaceutical Sciences) 3 semester I verplicht