Masterstage 1

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2019/20
Vakcode TEM0205
Vaknaam Masterstage 1
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (semester Ia voor studenten LVHO)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 1
Leerdoelen De student kan na afloop van de stage binnen het onderwijs leerlingen van 12 tot 18 jaar in standaard lessituaties zorgen voor een goede communicatie, een veilig leerklimaat, eenduidige basale instructie en ordentelijke lesorganisatie. De student aanvaardt de rol als docent in de klas en als lid van een team. Hij/zij weet welke professionele eisen er aan docenten worden gesteld en gedraagt zich dienovereenkomstig. Hij/zij kan in de context van de eigen onderwijspraktijk systematisch, navolgbaar en vanuit verschillende perspectieven informatie/feedback verzamelen over de kwaliteit van de ontwikkeling als aanstaand docent en deze informatie analyseren. Na afloop van de stage is hij/zij in staat om de ontwikkeling als aanstaand docent bespreekbaar te maken en er transparant en theoretisch onderbouwd sturing aan te geven.
Omschrijving Je loopt stage op een school voor voortgezet onderwijs (in de regel twee dagen per week) onder begeleiding van een vakcoach. Je verricht observaties, interviewt leerlingen, bereidt (deel)lessen voor, geeft ze en bespreekt ze na met je coach. Je verzamelt informatie en feedback over de kwaliteit van je handelen (o.a. door de afname van een leerlingenquête), rapporteert daarover en over je ervaringen in een stageverslag. Je oriënteert je daarmee op het leraarschap en leert hoe je in de context van de school onderzoekend kunt werken aan het sturen van je ontwikkeling. In de context van je stage voer je daarnaast opdrachten uit in het kader van de BCL (TEM0105).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel
(Beoordelingsgesprek op grond van stageverslag en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de opleiding
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 1 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht