Corpus Linguistics

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTR024M05
Vaknaam Corpus Linguistics
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Corpus Linguistics
Leerdoelen Na voltooiing van dit vak heeft de student inzicht in de methoden en technieken die worden gebruikt in de corpustaalkunde. De student kan met behulp van de programmeertaal R taalkundige verschijnselen in corpora opzoeken en tellen.
Omschrijving In de cursus worden standaard technieken aangereikt voor het gebruik van corpora in taalkundig
onderzoek. Diverse corpora en corpusannotaties worden besproken. Praktische methoden in R voor het
zoeken en tellen van taalkundige patronen in corpora maken deel uit van de colleges. Ook zullen we
een aantal eenvoudige statistische methoden belichten die vaak worden gebruikt in onderzoek in de
corpustaalkunde.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm computeropdrachten, presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort master
Coördinator dr. G. Bouma
Docent(en) dr. G. Bouma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Text Mining in R: A Tidy Approach Julia Silge, David Robinson, Sebastopol CA: O Reilly (2017) (on-line)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Human Machine Communication - per 21-22 Computational Cognitive Science  (C - Elective Course Units) - semester I b keuze
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester I b verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 1 semester I b verplicht